De laatste jaren is het organiseren van concerten met professionele solisten en orkest een kostbare aangelegenheid geworden. Toch willen wij er naar blijven streven mooie uitvoeringen van een hoog niveau te geven. U kunt ons daarbij helpen door extra financiële ondersteuning. Dat kan op verschillende manieren:

Voor €25 steunt u onze vereniging. Wie zijn of haar hart heeft verpand aan klassieke koormuziek zal onze concerten regelmatig willen bezoeken. Voor €50 per jaar steunt u niet alleen de vereniging, maar profiteert u ook van deze voordelen:

  • gereserveerde VIP-plaatsen bij het concert voor u en uw introducé. U kunt dus vlak vóór aanvang van het concert aankomen en toch chic zitten!
  • elk jaar een gratis toegangsbewijs voor één van de concerten.

U wordt donateur door overmaking van het bedrag naar rekeningnummer NL66 INGB 0000 7018 88, t.n.v. Concertkoor Rijswijk onder vermelding van "Donateur". U ontvangt dan thuis bericht.

Wij houden u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van Concertkoor Rijswijk.