Beleef de Vrede
Beleef de Vrede

"Beleef de Vrede": 320 jaar Vrede van Rijswijk

Zondag 1 oktober 2017; aanvang 14.30 uur

In de Oude Kerk en Museum Rijswijk te Rijswijk.

Programma

Programma Oude Kerk

Concertkoor Rijswijk, Holland Symfonie Orkest,
Lauren Armishaw – sopraan, Sara Klein Horsman – mezzosopraan, Falco van Loon – tenor, Rob Brouwer – bas, Margriet den Hartog - continuo.

Dirigent: Daniël Salbert.

André Campra    -    Delen uit L’Europe Galante 
John Blow -    I was glad when they said unto me
-    Praise the Lord   
Marc-Antoine Charpentier   -    Te Deum H.146

Programma Museum Rijswijk

Toneelgroep Elf: “De Rijswijkers en hun vrede”.

Theatergroep Fenix (voorheen Eskalibur): “Een man voor Isabella”.

Historische Vereniging Rijswijk:

  • Lezing “Het paleis Huis te Nieuburch en de Vredesonderhandelingen”.
  • Lezing van vrouw des huizes in de tijd van de Vrede van Rijswijk.

Tentoonstelling “Hoogtepunten uit de Vrede-van-Rijswijkcollectie”

Na afloop van beide programma’s is er een pauze. In de pauze is er gelegenheid om een consumptie te gebruiken.  Daarna wisselen de bezoekers van locatie. Ook tijdens het programma binnen Museum Rijswijk wordt er van zaal gewisseld. Wij verzoeken u vriendelijk om de aanwijzingen van de “herauten” op te volgen, om de wisselingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aan het einde van de middag na alle uitvoeringen is er gelegenheid om in het Museum met elkaar na te praten en een drankje te nuttigen (voor eigen rekening).


Verslag

20171001 Vrede van Rijswijk 160Het oude centrum van Rijswijk stond letterlijk op stelten bij deze druk bezochte "herdenking" en stond in de belangstelling van enkele notabelen zoals: de ambassadeur van Frankrijk (Philippe Lalliot) en de burgemeester van Rijswijk (Michel Bezuijen). Nadat de bezoekers welkom werden geheten door onze voorzitter hield de burgemeester voorafgaand aan de eerste uitvoering van Concertkoor Rijswijk in de Oude Kerk een zeer lovende openingsspeech over dit, door Concertkoor Rijswijk genomen initiatief de Vrede van Rijswijk  te belichten in een programma "Beleef de Vrede".

Deze manifestatie was eveneens een logistieke monsterklus die gelukkig goed verlopen is, dit, met de medewerking van de weergoden en "herauten" die de bezoekers naar de verschillende onderdelen van het programma loodsten. In de pauzes vond er een uitwisseling van bezoekers tussen het museum Rijswijk en de Oude Kerk plaats aan de hand van kleurcode op de toegangskaarten. Het verliep allemaal prima getuige de diverse positieve reacties van de bezoekers die zeer te spreken waren over zowel de toneelvoorstellingen van Elf en Fenix, de interessante lezingen, de tour door het museum, de troubadour, en de uitvoeringen van Concertkoor Rijswijk.

Ook de "after-party" werd goed bezocht. Die was overigens voorzien van uitstekende hapjes.

Kortom, weer een evenement georganiseerd door Concertkoor Rijswijk wat had je zeker niet had mogen missen. Zeker als "Rijswijker"!


Meer informatie over de Vrede van Rijswijk

In de tweede helft van de zeventiende eeuw volgde de ene oorlog op de andere in Europa. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk wilde niets liever dan zoveel mogelijk uitbreiding van zijn gebied.  Maar hij was niet de enige machtige man in Europa met ambities. Eén van zijn rivalen was Leopolt I, keizer van het Duitse Rijk én heerser over Oostenrijk. En niet te vergeten Willem III van Oranje, die naast stadhouder in Nederland ook koning van Engeland mocht noemen. De verschillende grootmachten vlogen elkaar voortdurend in de haren. Toen Lodewijk XIV in 1688 direct na het overlijden van de Keurvorst van Palts dat stuk land op brute wijze probeerde af te pakken, waarbij hij buitengewoon veel geweld gebruikte, was de maat vol. Frankrijk moest worden gestopt!

Willem III bedacht een plan. In 1689 werd het Groot Verbond van Wenen gesloten, tussen Engeland, de Republiek der Nederlanden, Duitsland en een aantal kleinere staatjes. De landen openden gezamenlijk de aanval op Frankrijk. De oorlog was begonnen! Pas negen jaar later was de tijd rijp voor vredesbesprekingen. Er moest daarbij wel voorzichtig gehandeld worden. De wonden waren nog vers. Eén verkeerd woord zou roet in het eten kunnen strooien en de oorlog opnieuw doen oplaaien. Het was belangrijk dat elke partij zich voldoende gerespecteerd voelde. De een mocht niet belangrijker lijken dan de ander. Toen Willem III het besluit nam om zijn Huis ter Nieuwburg ter beschikking te stellen voor de onderhandelingen, kon iedereen met die keuze  instemmen.

Er volgden drukke weken in Rijswijk. Voordat de onderhandelaars konden aanschuiven moest er nog flink gesleuteld worden aan het buitenhuis. Er kwamen een paar nieuwe ingangen en er werden extra bruggen aangelegd. Alle maatregelen waren erop gericht om de gelijkheid van alle partijen te benadrukken. In de zaal waar de vredesbesprekingen zouden worden gehouden stond een kring van stoelen. De tafel was verwijderd, zodat er niemand aan het hoofd van de tafel kon zitten. Toen aan alle ceremoniële voorwaarden was voldaan, begon het echte werk. De gezanten waren welkom in Rijswijk.

Zweden, dat in de oorlog neutraal was gebleven, trad als bemiddelaar op. Het vredesoverleg begon op 9 mei 1697. In de daarop volgende maanden was het een komen en gaan van gezanten. De Franse delegatie verbleef in Delft, die van de geallieerden in Den Haag en dagelijks ondernamen zij de tocht naar Rijswijk. Hun inspanningen bleven niet zonder resultaat. In de nacht van 20 op 21 september kon in het Huis ter Nieuwburch het vredesverdrag worden ondertekend.

Met de Vrede van Rijswijk kwam in 1697 een einde aan de Negenjarige Oorlog. De Franse koning Lodewijk XIV had de oorlog veroorzaakt toen hij in 1688 het Duitse vorstendom de Palts bezette. Wat Lodewijk niet had voorzien, was dat aan het einde van dat jaar de Hollandse stadhouder Willem III Engeland binnenviel en daar zijn katholieke schoonvader Jacobus II van de troon verdreef. Willem III werd tot koning van Engeland gekroond en wist in korte tijd alle vijanden van Frankrijk in een alliantie te verenigen. Die alliantie bestond uit onder meer de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Oostenrijk, Savoye, Zweden en Spanje. Een maand later ondertekende ook de keizer van het Duitse Heilige Roomse Rijk het verdrag. Bij dat verdrag werd Willem III als koning van Engeland erkend en hij kreeg zijn prinsdom Oranje terug.

(Door: Willy Timmers - Roos, bestuurslid Concertkoor Rijswijk.)


Links

Deze "links" geven aanvullende informatie over de Vrede van Rijswijk

Geschiedenis vandaag Vrede van Rijswijk

Vrede van Rijswijk Wikipedia

Vrede van Rijswijk in het Rijksmuseum

Een Youtube video  (Vrede van Rijswijk en Huis ter Nieuwburch, door Arjan Kwakernaak: Conservator Museum Rijswijk.)


Foto impressie

De foto's werden gemaakt door: Rob van der Meijden, logo VieRAW6


De pers en "Beleef de Vrede"

Ook in de (lokale) pers kwam "Beleef de Vrede" uitgebreid aan bod getuige deze collage van artikelen en dit artikel in het Rijswijks Dagblad. Zelfs het geschiedenismagazine: Haagse Historie heeft er zijn eerste verjaardag mee gevierd. Waar? Juist ja,.... in Rijswijk en wel met een bijeenkomst in het Museum Rijswijk.

 

  

  De website van Concertkoor Rijswijk maakt gebruik van cookies.

Deze website gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik er van.
Concertkoor Rijswijk vraagt uw toestemming om deze cookies te accepteren voordat u deze website verder bekijkt.